PROCARE Monitor B40

PROCARE Monitor B40

- Pacientský monitor GE Healthcare ProCare B40 je modulárny monitorovací systém s 12,1" (31 cm) TFT farebnou obrazovkou .
- Poskytuje nepretržitý tok informácií k posilneniu kvality klinického rozhodovania pre dospelých, detských a novorodeneckých pacientov
- Napájanie zo siete 220V/50 Hz, alebo prevádzka na zabudovanom akumulátore po dobu 120 minút (možnosť doplniť druhou batériou)

19 ďalších produktov v rovnakej kategórii

Detaily

- Možnosť voľby ľubovoľnej konfigurácie šiestich kriviek a štyroch numerických polí vrátane ich farebného odlíšenia.
- Možnosť pripojenia tlačiarne alebo zapisovača (opcia).
- Monitor má výstup pre pripojenie tlačiarne pre tlač reálnych kriviek, aktuálnych údajov, grafických a numerických trendov a tlač z pamäte udalostí, obrazovka je konfigurovateľná užívateľom. 
- Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov od 20 min do 72 hodín s rozlíšením od 10 sekúnd do 1 minúty s možnosťou ich tlače.
- Pamäť udalostí: pamäť pre 400 udalostí apamäť zahlásených alarmov: ALARM HISTORY 
- Optická aj akustická signalizácia alarmových stavov v 3 úrovniach priority + textová správa príčiny alarmu, priorita vizuálneho zobrazenia alarmov odlíšená farebne (farbou blikajúceho osvetlenia) a priorita zvukového alarmu odlíšená tónom signalizácie
- Meranie EKG, (3 alebo 5 zvodov), 12 zvodové EKG ako opcia
- Meranie srdcovej frekvencie HR 
- Kontrola funkcie pacemakera
- Sledovanie ischémie myokardu 
- Kontinuálna analýza ST segmentu,grafický trend ST hodnôt
- Analýza arytmií - asystola , brady, tachy , ventikulárnafibrilácia , ventrikulárnatachykardia
- Monitor štandardne sleduje dýchanie
- Meranie pulznejoxymetrie, meranie hodnoty saturácií kyslíkom 
- Meranie pulzovej frekvencie HR 
- Zobrazenie pletyzmografickej krivky 
- Možnosť merania senzorom na prste ruky , nohy , na uchu , alebo u malých detí z dlane alebo chodidla 
- Meranie NIBP, automatické meranie s voľbou intervalu cyklovania od 1 min do 4 hodín


- Meranie InvBP, ľahká obsluha , nulovanie IBP vyvedené na funkčnú klávesu
- Meranie teploty - teplota môže byť meraná z rôznych miest , podľa použitého senzoru - esofageálna, nasofaryngeálna, kožná, rektálna, teplota krvi, axilárna
- Frakcie plynov v okruhu sú sledované modulom N - CAiO
- Meranie koncentrácie ( vdychované a vydychované ) pre použité anestetické plyny
- halotan,isofluran,sevofluran,enfluran,desfluran
- Meranie O2 paramagneticky na celú životnosť monitora
- Monitor sa po zapnutí kalibruje automaticky
- Servisná kalibrácia – raz za pol roka
- Nastavitelnéalarmové hranice .
- Rozsah merania O2 : 0 až 100%
- Rozsah merania N2O : 0 až 100%
- Rozsah merania anestetika : 
- Hal,iso,enf 0 až 6 %
- Sevo 0 až 8%
- Des 0 až 20%
- ET CO2 a kapnografická krivka
- Vdychované a vydychované : CO2
- Počet dychov RR
- Grafické zobrazenie /krivka/ koncentrácie CO2
- Meranie CO2 infračervená metóda
- Monitor sleduje rozdiel medzi vdychovanou a vydychovanou koncentráciou O2
- Minimálnu alveolárnu koncentráciu (MAC)
- Zmes viacerých anestetík (Agent mixturedetection)

Názory zákazníkov

Napíšte Váš názor

PROCARE Monitor B40

PROCARE Monitor B40

- Pacientský monitor GE Healthcare ProCare B40 je modulárny monitorovací systém s 12,1" (31 cm) TFT farebnou obrazovkou .
- Poskytuje nepretržitý tok informácií k posilneniu kvality klinického rozhodovania pre dospelých, detských a novorodeneckých pacientov
- Napájanie zo siete 220V/50 Hz, alebo prevádzka na zabudovanom akumulátore po dobu 120 minút (možnosť doplniť druhou batériou)

Napíšte Váš názor