Modul E-CAIOVX

Modul E-CAIOVX

Kompaktný plynový modul - kompletné monitorovanie anestéznej respirácie s meraním výmeny plynu.

11 ďalších produktov v rovnakej kategórii

Detaily

 - Plynové moduly , špecificky navrhnuté pre Anestnézny monitor a Kompaktný anestézny monitor na meranie anestetického plynu s identifikáciou , CO2 , pacientského kyslíkaTM, pacientskej spirometrieTM a priamej výmeny plynu.
 - Všetky parametre sú merané v pacientovej dýchacej ceste.
 - Systém oddeľovania vody pomocou D-fendTM
 - Pacientský kyslík – paramagnetická technológia DatexOhmeda
- hodnoty nádychu a koncového výdychu, rozdiel nadýchnutý/vydýchnutý, krivka
 - CO2 a N2O – infračervená technológia Datex-Ohmeda.
- hodnoty nádychu a koncového výdychu, krivka a rýchlosť respirácie
 - Anestetické plyny - infračervená technológia DatexOhmeda
- meria a identifikuje všetkých 5 plynov: Halotán, Enflurán, Izoflurán, Sevoflurán, a Desflurán.
- MAC (min. alveolárna koncentrácia)
- detekcia zmesi plynov
 - Zostatkový plyn
 - Pacientská spirometria – prietokový senzor D-lite+TM a Pedi-lite+TM patentovaný Datex-Ohmeda a vzorkovač plynu
- tlaky vo vzdušnej ceste, krivka, minútový a dychový objem, povoľnosť, odpor vzdušnej cesty a krivky prietoku
- slučky tlak – objem a prietok – objem
- schopnosť uchovať a vytlačiť až 6 slučiek
- spätne vyvolá uložené slučky pre porovnanie s aktuálnou slučkou
 - Výmena plynu – priame a spojité merenie
- spotreba kyslíka (VO2) a tvorba oxidu uhličitého(CO2)
- hodnoty pre energetický výdaj (EE) a respiračý kvocient (RQ).
 - Úplné číselné a grafické trendy všetkých nameraných dát.

Názory zákazníkov

Napíšte Váš názor

Modul E-CAIOVX

Modul E-CAIOVX

Kompaktný plynový modul - kompletné monitorovanie anestéznej respirácie s meraním výmeny plynu.

Napíšte Váš názor