Modul E-O, E-CO, E-COV, E- COVX

Modul E-O, E-CO, E-COV, E- COVX

Kompaktný plynový modul - kompletné monitorovanie respirácie s meraním výmeny plynu.

11 ďalších produktov v rovnakej kategórii

Detaily

Plynové moduly, špecificky navrhnuté pre Kritický monitor a Kompaktný kritický monitor na meranie, CO2 , pacientského kyslíka TM
, pacientskej spirometrie TM a priamej výmeny plynu.
 - Všetky parametre sú merané v pacientovej dýchacej ceste.
 - Systém oddeľovania vody pomocou D-fend TM
 - Pacientský kyslík – paramagnetická technológia DatexOhmeda. hodnoty nádychu a koncového výdychu, rozdiel nadýchnutý/vydýchnutý, krivka
 - CO2 – infračervená technológia Datex-Ohmeda, - hodnoty nádychu a koncového výdychu, krivka a rýchlosť respirácie
 - Zostatkový plyn
 - Pacientská spirometria – prietokový senzor D-lite+TM a Pedi-lite+TM patentovaný Datex-Ohmeda a vzorkovač plynu, tlaky vo vzdušnej ceste, krivka, minútový a dychový objem, povoľnosť, odpor vzdušnej cesty a krivky prietoku
- slučky tlak – objem a prietok – objem
- schopnosť uchovať a vytlačiť až 6 slučiek
- spätne vyvolá uložené slučky pre porovnanie s aktuálnou slučkou
 - Výmena plynu – priame a spojité merenie
- spotreba kyslíka (VO2) a tvorba oxidu uhličitého (CO2)
- hodnoty pre energetický výdaj (EE) a respiračý kvocient (RQ).
 - Úplné číselné a grafické trendy všetkých nameraných dát.

Názory zákazníkov

Napíšte Váš názor

Modul E-O, E-CO, E-COV, E- COVX

Modul E-O, E-CO, E-COV, E- COVX

Kompaktný plynový modul - kompletné monitorovanie respirácie s meraním výmeny plynu.

Napíšte Váš názor