Modul PDM

Modul PDM

Modul pacientskych údajov CARESCAPE vám pomáha previezť pacientov na správne miesto v správnom čase tak, aby ste mohli poskytnúť konzistentnú úroveň starostlivosti doslova kdekoľvek.

11 ďalších produktov v rovnakej kategórii

Detaily

Funkcie
 - Pomáha eliminovať tradičnú spleť káblov pripojených k mnohým jednotlivým monitorom tým, že zjednocuje spoločné?/beţné? parametre do jednej výhodnej kompaktnej ergonomicky skonštruovanej jednotky dovoľujúcej lepší prístup k pacientovi v núdzových situáciách a rýchlu prípravu na transport.

 - Uľahčuje mobilitu pacienta so spojitým tokom klinickej inteligencie pred, počas a po vnútronemocničnom prevoze tým, že zhromaždí všetky pacientske údaje z modulárnych hardwired lôžkových monitorov Solar® alebo CARESCAPE, potom sa rýchlo zasunie do monitorovacieho pristroja Transport Pro® a nesie kompletný záznam o pacientových vitálnych funkciách.

 - Napája prístroj Transport Pro v prípade vybitej alebo chýbajúcej batérie, aby sa zabezpečila kontinuita monitorovania.

 - Keď sa opätovne pripojí do siete na inom mieste, dopĺňa pacientov zdravotný záznam o údaje zhromaţdené pred a počas prepravy a eliminuje tým časovo náročné resetovania schém EKG a kritické medzery v údajoch.

 - Podporuje monitorovanie pacienta v a medzi prostrediami s najvyššou environmentálnou prenikavosťou.

 - Výnimočná súprava parametrov vrátane klinických algoritmov GE, 12 SLTM 12-zvodového EKG , 12 RLTM derivovaného 12-zvodového EKG, GE EK štvorzvodovú analýzu arytmie, neinvazívny krvný tlak GE DINAMAP® SuperStatTM a Masimo® SET® alebo Nellcor® OxiMax® SpO2.

Názory zákazníkov

Napíšte Váš názor

Modul PDM

Modul PDM

Modul pacientskych údajov CARESCAPE vám pomáha previezť pacientov na správne miesto v správnom čase tak, aby ste mohli poskytnúť konzistentnú úroveň starostlivosti doslova kdekoľvek.

Napíšte Váš názor