Aespire View

Aespire View

Zdokonalená ventilácia 7900 SmartVentTM

Zdokonalený dýchací systém (ABS)

6 ďalších produktov v rovnakej kategórii

Detaily

- Veľký 12-palcový farebný displej ventilátora s farebnými krivkami a indikátormi alarmových správ.
- Ľahký a kompaktný pre jednoduchú manévrovateľnosť
- Voliteľné moduly Total Fresh Gas pre elektronické merania a zobrazenie celkového prietoku čerstvého plynu a prietoku jednotlivých plynov(O2, vzduch, N2O)
- Voliteľný integrovaný merač prietoku pomocného Oovládanie odsávania
- Vylepšené moţnosti integrovania monitora s našim GE Anestéziologickým monitorom a Kompaktným monitorom

Zdokonalená ventilácia 7900 SmartVentTM

Jasnosť posúdenia ... Jasnosť rozhodnutia

 Maximálna univerzálnosť pre plný rozsah pacientov
 Režimy ventilácie:
  -VCV (objemovo riadená)
  - PCV (tlakovo riadená)(voliteľné)
  - PSVPro® (podpora tlaku s Apnea Backup) (voliteľné)
  - SIMV/PSV (synchronizovaná prerušovaná povinná ventilácia s podporou tlaku ) (voliteľná)
  - SIMV-PC (synchronizovaná prerušovaná povinná ventilácia s riadením tlaku) (voliteľná)
  - PCV-VG (ventilácia s riadením tlaku – zaručeným objemom) (voliteľná)
 Elektronický PEEP
 Automatická kompenzácia prietoku čerstvého plynu (dychový objem)
 Reţim pre pacientov so srdcovým bypassom
 Priamy prístup k nastaveniam parametrov ventilátora
 Krivka tlaku kvôli vizuálnej referencii na báze dych po dychu
 Inteligentné alarmy smerujú pouţívateľa na špecifické problémy a dotknuté parametre
 Monitorovanie vdychovaného kyslíka

Zdokonalený dýchací systém (ABS)

 Jednoducho sa čistí, je plne autoklávovateľný, neobsahuje latex
 Rýchla odozva – výnimočné pre anestéziu s nízkym prietokom
 Jednoducho odstrániteľný – nie sú potrebné ţiadne nástroje
 Integrovaný dizajn – menej dielov a pripojení pomáha zredukovať možnosť únikov a nesprávnych spojení
 Jednokrokový vypínač vak/vent zapína/vypína ventilátor
 Voliteľný CO2 bypass s elektronickou detekciou „vypnutia absorbéra“
 Voliteľné EZCHange a kondenzátor

Vlastnosti

  • Displej - 12"
  • Objemová ventilácia - Áno
  • Tlaková ventilácia - Áno
  • SIMV ventilácia - Áno
  • CPAP ventilácia - Áno
  • Manuálna ventilácia - Áno
  • Odstraňovač vlhkosti - Teplotne kompenzovaný
  • Odstraňovanie vlhkosti - Trubicové / elektronické
  • Absorbér CO2 - Sterilizovateľný/ jednorázový
  • SW účinnosť anestézy - -

Názory zákazníkov

Napíšte Váš názor

Aespire View

Aespire View

Zdokonalená ventilácia 7900 SmartVentTM

Zdokonalený dýchací systém (ABS)

Napíšte Váš názor